Na stavbě rozšíření D1 mezi MÚK Brno-centrum a MÚK Brno-jih (km 194 -196) začneme převádět provoz do provizorně rozšířeného pravého jízdního pásu, který bude opět veden režimu 2+2. Během přestavby přechodného dopravního značení (DIO), které budeme realizovat od pondělí 20.11. do středy 22. 11. v čase od 20:30 do 5:00, bude provoz v směru na Ostravu veden jedním jízdním pruhem.

V zimních měsících nás čeká demolice levé poloviny estakády. V roce 2024 vybudujeme finální rozšíření levého pásu dálnice včetně mostu a převedeme zde  provoz opět v režimu 2+2. Následně zdemolujeme pravou polovinu estakády a v roce 2025 dokončíme rozšíření pravé poloviny dálnice  ve směru na Ostravu. Uvedení stavby do provozu, to znamená obou jízdních pásů v plné šířce, předpokládáme ve 2. polovině roku 2025.

Print Friendly, PDF & Email