Upozorňujeme řidiče na zahájení oprav vnitřních říms mostu na dálnici D1 v km 196. O víkendu bude z důvodu instalace dopravního inženýrského opatření provoz veden v režimu 1+1. Od pondělí 12. 4. pak v režimu 2+2 (zúžené pruhy). Od 26. 4. do 28. 5. bude uzavřena nájezd. větev ze silnice  I/41 ve směru na Prahu. Objízdná trasa je přehledně značena viz mapka.

Na dálnici D1 v km 196 a 194 současně probíhá oprava ramp mimoúrovňových křižovatek (exitů 194 a 196). Objízdné trasy za uzavřené nájezdové a sjezdové větve jsou přehledně značeny (viz mapka). Sledujte dopravní značení. Práce zde dokončíme 18. 4. Děkujeme za trpělivost.

Print Friendly, PDF & Email