Pohled z ptačí perspektivy na aktuální práce na důležité části VMO v Brně v ulici Bauerova. Vidět můžete část vozovky, kde jsou již položeny konstrukční vrstvy. Pokračuje budování lávky pro pěší u Velodromu. Převedení provozu na tuto polovinu plánujeme v dubnu.

I/42 VMO Brno Bauerova

Hlavní trasa:

délka: 0,9 km

počet stavebních objektů: 50

zhotovitel: IMOS Brno, a. s.

cena stavby dle smlouvy: 549 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 2023 – 2024

Print Friendly, PDF & Email