Hlavním důvodem realizace oplocení kolem dálnic je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zabránění srážek zvěře s dopravními prostředky. Dle dostupných informací od našich SSÚD je vliv oplocení značný. Po osazení oplocení je úbytek odklízení uhynulých zvířat až o 90 % menší.

Úseky dálnic, kde dosud není osazeno oplocení, se zajišťují pomocí pachových ohradníků. Tato ekonomicky levnější varianta není tolik spolehlivá jako realizace oplocení, zároveň je třeba provádět pravidelnou kontrolu pachového ohradníku při plánovaném oživení (přibližně 1x za tři měsíce) s doplněním chybějících sloupků a biodegradabilních nosičů. Přestože pachové ohradníky nejsou tak spolehlivé jako trvalé oplocení, dochází jeho zřízením k podstatnému omezení srážek se zvěří.

Zásadním podkladem pro stavbu plotů je platný odborný předpis, který stanovuje požadavky na provedení, kvalitu a umístění plotů použitých preventivně proti průniku zvěře a osob na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Závazný dokument popisuje například projektování oplocení, jeho umístění, konstrukci, údržbu, přípustné odchylky i záruku.

Zmíněný předpis splňuje většina tuzemských plotů stavěných ŘSD ČR. Našla by se místa jinak provedeného oplocení, avšak tyto mnohdy dříve navrhované zábrany u cest jsou modernizovány podle nejnovějších standardů popsaných výše. Z evidovaných 1 285 kilometrů českých dálnic bylo při poslední sumarizaci ochráněno pletivem už 621 kilometrů. V Jihomoravském kraji je vývoj oplocení dálnic D1, D2, D52 a D46 následující: 

Dálnice D52

V úseku dálnice D52 od km 9,349 (EXIT Popovice) po km 26,244(EXIT Pohořelice-jih) je již dokončena 1. etapa oplocení. Práce jsme dokončili vloni na podzim. Realizaci navazujících etap D52 od km 9,349 (EXIT Popovice) po km 26,244 (EXIT Pohořelice-jih) již připravujeme. Zatím šlo o vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům, na kterých je oplocení navrženo.

Dálnice D1

Na dálnici D1 probíhá modernizace v řadě úseků, jejíž součástí je také oplocení řešeného úseku. Na dálnici D1 z Brna po km 210 připravujeme stavbu šestipruhového uspořádání, řešení oplocení v tomto úseku je tedy zatím předčasné. Úsek od km 210 po 216 je již oplocen. Část dálnice od km 216 až po hranici Jihomoravského kraji je opět ve fázi přípravy. Ve Zlínském kraji byl úsek dálnice D1 Kojetín – Kroměříž již oplocen v roce 2019.

Dálnice D2

Dálnice D2 od Podivína směrem ke státní hranici je tento úsek již celý oplocený. V úseku z Brna do Podivína je oplocení dálnice ve fázi projektové přípravy. V úseku Hustopeče – Velké Pavlovice již máme územní rozhodnutí a aktuálně začíná výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Dálnice D46

Dálnice D46  zatím oplocena není. Oplocení bude realizováno až po její rekonstrukci, neboť nevyhovuje platným normám a technickým podmínkám pro dálnice a mimoúrovňové křižovatky.

V plánu je oplotit všechny dálnice a více pruhové silnice rychlostního typu. Nově budované úseky jsou již standardně oplocovány, neoplocené úseky stávajících dálnic se postupně realizují, od přípravy, přes projektovou dokumentaci až po vlastní realizaci.

Dálnice D55 (Zlínský kraj)

Na dálnici D55 je v úseku Hulín – Otrokovice vlevo starší oplocení v celé délce. Vpravo je starší oplocení instalováno zatím jen na vybraných místech.

Print Friendly, PDF & Email