Budování tramvajového tunelu na Žabovřeské svižně pokračuje. Už máme vyraženo téměř 150 m! Tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, ražené části 334 m a severní přesypané části 164 m. Tramvaje zde budou projíždět rychlostí 50-60 km/h.

Print Friendly, PDF & Email