Stavba okružní křižovatky na silnici I/43 u Sebranic pokračuje bez komplikací. Do konce září chceme začít pokládat asfaltové vrstvy. Provoz je zatím stále veden po provizorní komunikaci. Po jeho převedení na novou křižovatku budeme pracovat a jejích připojovacích větvích. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost řidičů v úseku častých nehod, kterým denně projede přes 15 tisíc vozidel. Dokončení plánujeme do konce roku 2023. 

I/43 OK Sebranice

délka: 314 m

počet všech stavebních objektů: 6

zhotovitel okružní křižovatky:  OHLA ŽS, a.s.

cena stavby dle smlouvy 33,3 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 07/ 2023 – 2023

Print Friendly, PDF & Email