V letošní stavební sezóně plánujeme zahájení stavby další části Velkého městského okruhu v Brně „I/42 Brno VMO Bauerova“. Začátek prací předpokládáme v září 2022. Realizace potrvá 24 měsíců.

Čtyřpruhová silnice I/42 na ulici Bauerova bude doplněna o střední dělící pás. Pomocí lávek pro pěší budou odstraněny bodové závady v podobě světelně řízených přechodů pro chodce. Jedna lávka pro pěší povede do areálu koupaliště Riviéra, druhá na Velodrom. Také upravíme ulici Křížkovského, která nyní ústí do ulice Bauerova. Ulice Křížkovského je navržena jako obou­směrná komunikace, která povede souběžně s komunikací I/42. Na ulici Křížkovského bude také vymístěna MHD. Dále vybudujeme elektronicky řízená výjezdová místa pro složky IZS z areálu Kometa.

V ulici Bauerova vznikne nová komunikace pro pěší délky 562 m, která vytvoří propojení ze směru od nové pěší lávky Velodromu do areálu koupaliště Riviéra. K nové multifunkční aréně pak povede (ze směru od Velodromu) nová komunikace pro pěší na ulici Křížkovského délky 439 m.

Stavba „I/42 Brno VMO Bauerova“ tvoří jednu z nezbytných částí Velkého městského okruhu v Brně. Tato stavba dotváří jihozápadní segment trasy VMO, který zlepší plynulost a bezpečnost silničního provozu v oblasti městské části Pisárky. Zároveň zajistí propojení již existující a plánované částí VMO.

Infoleták ke stažení ZDE 

Print Friendly, PDF & Email