Nedávno zahájená druhá etapa budování Velkého městského okruhu (VMO) Žabovřeská zdárně pokračuje. Dnes jsme ve spolupráci se zástupci města Brna ukotvili na portálu tunelu posvěcenou sošku svaté Barbory, patronky důlních staveb. Bude střežit tunel pro tramvaje, který zde budujeme.

Svatá Barbora bude dohlížet nejen na ražbu tunelu, ale také na bezpečnost tramvajové dopravy, která se sem v budoucnu přesune. „Socha patronky váží asi 15 kilogramů a je vysoká zhruba půl metru. Odlili ji z litiny ve Švýcarsku a stavbě ji věnoval ředitel společnosti Amberg Engineering Vlastimil Horák. Po dokončení prací bychom sv. Barboře rádi nechali zasvětit také kapli sv. Antonína Paduánského, která se nachází poblíž plánovaného tunelu. Kaple tak bude zasvěcena hned dvěma svatým, uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Stavba velkého městského okruhu se letos na jaře přesunula do druhé etapy. Práce nyní probíhají mezi Kamenomlýnským mostem a mimoúrovňového křížení Hlinky. Jednou z nejvýraznějších činností této části stavby je ražba tunelu pro tramvaje, který povede skálou pod Wilsonovým lesem. „Nyní dvakrát denně probíhají trhací práce. Blížíme se ke 100 metrům tunelu, přičemž 1. června to bylo pouze 55 metrů. Připravují se práce pro výstavbu galerie. Zatím se zhotoviteli daří používat technologické postupy, při kterých není nutné omezovat dopravu. Jak dlouho tento stav vydrží, uvidíme podle situace na staveništi. Trhací práce na galerii si ale omezení dopravy vyžádají určitě,“ přiblížil ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Dostavba VMO v Žabovřeské ulici v Brně bude trvat zhruba tři roky. Výše investice činí 2 034 998 130 Kč bez DPH. Díky tunelu dojde k rozšíření vozovky na 4 pruhy, vnikne zastřešená galerie a hlavně zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v  tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v  tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v  tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly je 2,6 m.

Print Friendly, PDF & Email