Na trase budovaného úseku dálnice D55 Moravský Písek – Bzenec už v pátek skončí doplňující záchranný archeologický průzkum u Domanínského potoka. Archeologové lokalitu označili za mimořádně bohatou díky četnosti nálezů z různých období od doby kamenné až pro středověk.

„Tato plocha dokládá její kontinuální osídlení po dobu téměř 6 tisíc let. Nalezli jsme zde například základy staveb, pecí, zásobních jam, keramiku, šperky a různé nástroje. Z kamenných industrií to jsou úlomky hrotů škrabadel, seker, z mladší doby kamenné. Dále šlo o kovové nálezy železné či bronzové, a to spony, jehlice, železné nože či hroty. Velkou zajímavostí je nález, u kterého zatím nedokážeme určit, k čemu sloužil. Jsou to terakotové hliněné vypalované kolíky dlouhé asi 20 cm. Budou tedy předmětem dalšího laboratorního zkoumání. Významným nálezem jsou také původní železářské pece, které se stanou součástí stálé expozice v bzeneckém muzeu. Pozoruhodná je také nalezená potravinářská jámová pec, které byla využívána k pražení škeblí,“ upřesnil vedoucí záchranného archeologického průzkumu Jan Vízner.

Záchranný archeologický průzkum začal na trase dálnice D55 Moravský Písek – Bzenec v lednu 2022. Aktuálně zde i v zimních měsících pokračují stavební práce, a to zejména na mostních objektech.

Součástí stavby čtyřkilometrového dálničního úseku D55 je mimoúrovňová křižovatka Bzenec, tři mosty, jeden ekodukt pro migraci zvěře a protihlukové stěny o celkové délce 1,2 km. Společně s dálničními úseky mezi Babicemi a Moravským Pískem je tak nyní v realizaci souvislý jednadvacetikilometrový úsek D55. Řidiči se zde poprvé projedou v roce 2024.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email