Dobrý prací na stavbě 2. poloviny okružních křižovatek v centru Veselí nad Moravou jsme narazili na kosterní pozůstatky. Archeologové je zatím datují do období 13.- 19. stol. Jedná se část původního hřbitova. Nálezy budou ještě zkoumat. Kromě místa nálezu práce na stavbě dále pokračují.

„Jedná se o původní hřbitov, který se nacházel v blízkosti kostela, který byl postaven v 1. polovině 13. století. Od 13. století v tomto místě pohřbívali cca do 19. století. Do rozmezí těchto období předběžně datujeme i nálezy kosterních pozůstatků. Místo budeme ještě dále zkoumat a časové určení upřesníme,“ sdělila vedoucí archeologického výzkumu Michala Přibylová ze společnosti Archaia Brno, o.p.s.

Print Friendly, PDF & Email