ŘSD obdrželo 5 nabídek na realizaci akce “D1 0191.C Brno centrum – Brno jih”. Cenově nejnižší nabídky se pohybují mezi 79-84 % předpokládané hodnoty, která byla stanovena ve výši 1,3 mld. Kč. Stavba je soutěžena v režimu D&B a zhotovitel bude vybrán vícekriteriálním hodnocením.

Print Friendly, PDF & Email