Obdrželi jsme 6 nabídek na realizaci akce “I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC”. Nejvýhodnější nabídku podala společnost IMOS Brno, a.s. za 548,577 mil. Kč bez DPH (cca 92,6 % předpokladu). Stavba má vydané pravomocné stavební povolení.

Cílem je úprava části velkého městského okruhu (silnice I/42, ulice Bauerova), která spočívá zejména v odstranění bodových závad a v navazujících úpravách vyvolaných stavbou Multifunkčního sportovního a kulturního centra, včetně související dopravní infrastruktury. Po dokončení stavby bude zajištěn bezpečnější a plynulejší provoz. Čtyřpruhová silnice bude ve středu oddělena fyzickou zábranou. Přechody pro chodce k areálu Riviéra budou nahrazeny dvěma lávkami pro chodce a cyklisty. Areál Riviéra bude připojen pomocí ramp na pravé odbočení. Bude také zrušeno parkování podél silnice ve směru do Pisárek. Stavba je koncipována k napravení aktuálních nedostatků v dopravním řešení Velkého městského okruhu v Brně a ke zvládnutí nové dopravní situace, která souvisí s dokončením stavby VMO Žabovřeská, výstavbou multifunkční haly a propojení do Kampusu lanovou dráhou.

Stavba „I/42 Brno VMO Bauerova“ tvoří jednu z nezbytných částí Velkého městského okruhu v Brně. Dotváří jihozápadní segment trasy VMO, který zlepší plynulost a bezpečnost silničního provozu v oblasti městské části Pisárky. Zároveň zajistí propojení již existující a plánované částí VMO.

Infoleták ke stažení ZDE 

Print Friendly, PDF & Email