První odstřely skalního masivu v rámci budování tramvajového tunelu na stavbě I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, II. budou zahájeny v pondělí 3. května v odpoledních hodinách. Díky možnosti odklonění dopravy po nově zbudované provizorní komunikaci, která vede kolem zařízení staveniště u Kamenomlýnského mostu, budou zatím trhací práce realizovány bez nutnosti většího omezení provozu. Provizorní komunikace bude v provozu od 1. 5. v dopoledních hodinách.  

„Odstřely skály na Žabovřeské, jejichž realizace, vzhledem k zóně ovlivnění, již bude vyžadovat úplnou uzavírku silnice I/42 předpokládáme během června. O přesném termínu budeme řidiče a obyvatele dotčené lokality včas informovat,“  sdělil ředitel Závodu Brno ŘSD ČR David Fiala.

V čase přípravy odstřelu, jeho realizace a následné bezpečnostní kontroly bude komunikace I/42 neprůjezdná. „Samotný proces odstřelu nám zabere zhruba 1 hodinu. Jednotlivé odstřely nebudou probíhat nahodile, ale v přesně stanovených časových intervalech. V pracovních dnech půjde o rozmezí 11:00 – 13:00 a 18:30 – 20:30. O víkendech s ohledem na nižší intenzitu dopravy plánujeme 3 časové intervaly, a to dopolední 9:00 – 11:00, odpolední 13:00 – 15:00 a podvečerní 17:00 – 19:00. Ukončení odstřelů předpokládáme v prosinci,“ dodal Fiala.

Všechny potřebné informace a bezpečnostní pokyny jsou již dostupné na webu kopemezabrno.cz

 „Těší nás, že rozpojování skalního masivu pomocí těžké techniky nám umožňuje snižovat počet dopravních uzavírek kvůli stavbě tunelu. Podle původního plánu měly být odstřely zahájeny dokonce už začátkem března. A situaci nám velmi usnadní také nově vybudovaná provizorní komunikace ke Kamenomlýnskému mostu. I tímto způsobem docílíme toho, aby dopady stavby na plynulost dopravy byly co nejmenší,“ doplnil Fiala.

V rámci I. etapy stavby I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, ještě probíhají dokončovací práce, a to osazování veřejného osvětlení na větvích lávky, dokončování chodeckých tras či vegetační výsadby. „Během dubna byly vybudovány výjezdy ze stavby a vjezdy na ni přímo z ulice Žabovřeské. Díky tomu se po dokončení prací na I. etapě projektu – předpokládáme, že to bude nejpozději v červnu – sníží provoz na ulici Bráfova. Chtěli bychom tímto požádat řidiče, aby vozidlům, která na stavbu vjíždí nebo z ní vyjíždí, věnovali zvýšenou pozornost,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dostavba VMO v Žabovřeské ulici v Brně bude trvat zhruba tři roky. Výše investice činí 2 034 998 130 Kč bez DPH. Díky tunelu dojde k rozšíření vozovky na 4 pruhy, vznikne zastřešená galerie a hlavně zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v  tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v  tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v  tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly je 2,6 m.

Print Friendly, PDF & Email