Stavební povolení na Opravu mostu Otakara Ševčíka v Brně jsme získali už 18. srpna a právě dokončujeme zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele. Vypsání výběrového řízení předpokládáme ještě v průběhu září přičemž zahájení opravy mostu Otakara Ševčíka plánujeme začátkem stavební sezóny 2022. Tato náročná oprava bude trvat až 3 roky.

Půjde o opravu šesti mostních ob­jektů, tj. 2 hlavních mostů a 4 mostních ramp. Ze závěrů hlavních prohlídek mostu vyplynulo, že nosná konstrukce je ve stupni 5 a spodní stavba ve stupni 7 (ze stupnice 7 stavů). Oprava mostu je tedy nezbytná. Rozdělena bude na 2 etapy, tzn. most bude opravován po polovinách. V každé etapě bude uzavřena jedna polovina mostu a příslušné rampy. Na druhé polovině mostu bude zachován provoz 1+1.

Podrobné informace o stavbě jsou k dispozici v INFOLETÁKU

Print Friendly, PDF & Email