V souvislosti se zahájením hlavních prací v rámci opravy mostu Otakara Ševčíka v Brně bude provoz zredukován do režimu 1+1 od pondělí 16. ledna. 

Omezení začne platit v pondělí ráno od 8 hodin. Práce budou realizovány po etapách. V první fázi, která potrvá od ledna 2023 zhruba jeden rok, uzavřeme jízdní pás ve směru od Židenic na Komárov, včetně přilehlých ramp. Provoz bude převeden do protisměrného jízdního pásu a veden v režimu 1+1 s navazujícími dopravními omezeními. To znamená, že v každém směru bude průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Z mostu nebude možné odbočit vpravo ani vlevo na Ostravskou ulici. Opravovaný úsek budou řidiči objíždět po přehledně značených objízdných trasách, které jsou odlišné pro vozidla do 6,5 t a nad 6,5 t. Přechodné dopravní značení už je rozmístěno na příjezdových komunikacích a dálnicích. Cílem je odklon nejtěžší a tranzitní dopravy na objízdné trasy mimo centrum. Práce na mostu budou trvat dva roky. Každý rok opravíme jednu polovinu. Jsme si vědomi toho, že dopravní situace bude složitá a řidičům se předem omlouváme za komplikace,“ sdělil ředitel Závodu Brno David Fiala.

Stavba se skládá z 15 stavebních objektů, přičemž samotná konstrukce mostu Otakara Ševčíka je rozdělena do pěti objektů. „Oprava bude technicky probíhat systémem zvedání jednotlivých mostních polí s jejich následnou kontrolou a upřesněním volby vhodné sanace. Stávající konstrukce mostu neumožnila ve fázi přípravy zadávací dokumentace přesnou specifikaci rozsahu revitalizace díla. Dojde k částečnému nahrazení spodní stavby, ke kompletní výměně ložisek, výstavbě nového příslušenství a celkové opravě zbývajících stavebních objektů. Tento způsob postupu výstavby znamená, že vždy po dobu realizace jedné z fází bude doprava převedena na polovinu mostních objektů. Pro rekonstrukci druhé poloviny mostu v roce 2024 budou stanoveny nové objízdné trasy v opačných směrech,“ doplnil hlavní stavbyvedoucí Petr Novotný ze společnosti OHLA ŽS, a.s.

Zhotovitelem opravy mostu Otakara Ševčíka v Brně je sdružení OHLA ŽS, a.s. a Metrostav TBR a.s. za smluvní cenu 420 mil. Kč bez DPH v režimu D&B (Design & Build). Jedná se o metodu, kdy si zhotovitel stavbu sám naprojektuje a povolí, což přináší časovou úsporu.  Zhotovitel může využít své know-how.

Print Friendly, PDF & Email