Avizované dnešní zahájení opravy silnice I/52 v centru Mikulova jsme se po dohodě se zhotovitelem stavby rozhodli z kapacitních důvodů termínově přesunout. Vzhledem k velkému množství aktuálně realizovaných dalších oprav komunikací I. třídy jsme se nechtěli vystavit riziku i několikadenní prodlevy z důvodu čekání na techniku. Jedná se o velmi frekventovaný úsek silnice I/52, proto se snažíme dopravu omezit na co nejkratší možnou dobu. O novém termínu zahájení opravy budeme řidiče i obyvatele Mikulova včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Print Friendly, PDF & Email