Oprava 2,5 km dlouhého úseku silnice I/54 mezi obcemi Silničná a Žarošice pokračuje pokládkou asfaltových vrstev. Původní kryt vozovky už vykazoval poruchy, a to trhliny, vyjeté koleje a výtluky. Provoz je stále veden kyvadlově po neopravované straně silnice. Práce dokončíme v říjnu.

Print Friendly, PDF & Email