Začínáme opravovat most přes potok Svodnice před obcí Blatnička na silnici I/54. Oprava probíhá za úplné uzavírky mostu, který bude zdemolován a nově vybudován. Provoz je veden po provizorní komunikaci. Práce jsou plánovány do konce října.

Print Friendly, PDF & Email