Jak bude letos pokračovat příprava oprav, rozšíření či staveb nových odpočívek v Jihomoravském kraji? Chystáme opravu odpočívky Lanžhot na dálnici D2. Současně připravujeme rozšíření odpočívky Zeleňák na D2 u Velkých Němčic, odpočívky Vyškov na D1 a také navýšení počtu parkovacích míst na pravé odpočívce u Brněnských Ivanovic na dálnici D1. V přípravě máme také stavby nových odpočívek s cílem navýšení parkovací kapacity. 

Odpočívky Zeleňák na D2 u Velkých Němčic

Připravujeme rozšíření stávající odpočívky Zeleňák (vpravo i vlevo)  na dálnici D2 (km 17) u Velkých Němčic. Cílem je navýšení parkovací kapacity. Na stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí, byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a již bylo požádáno o stavební povolení, jehož vydání očekáváme do konce února 2023. Koncem roku předpokládáme zahájení výběru zhotovitele stavby. Zahájení stavebních prací předpokládáme v roce 2024.

Odpočívky Vyškov na D1

Připravujeme rozšíření levé odpočívky Vyškov (ČSPH MOL) na dálnici D1 (km 227) směrem na Brno. V listopadu 2022 jsme požádali o společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Zahájení stavebních prací předpokládáme v roce 2025.

Naproti, ve směru na Olomouc / Kroměříž, připravujeme stavbu nové odpočívky Vyškov (vpravo, km 227). Byla zpracována dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Nyní běží inženýring a v 06/2023 chceme zažádat o společné územní rozhodnutí a stavební povolení. Podle zákona o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) byl v 01/2023 záměr předložen k posouzení v rámci zjišťovacího řízení. Zahájení stavebních prací předpokládáme v roce 2025.

Odpočívky Brněnské Ivanovice (před sjezdem na Slatinu) na D1

Připravujeme rozšíření stávající odpočívky Brněnské Ivanovice (ČSPH ÖMV) na dálnici D1 (km 198) směrem na Olomouc z důvodu navýšení počtu parkovacích míst. Je zpracována studie a Záměr projektu je schválen centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. Byl dokončen Podrobný geotechnický průzkum. Začátkem března 2023 bude zahájeno zpracování konceptu pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení – DUSP.

Naproti této odpočívky (vlevo) směrem na Prahu připravujeme stavbu nové odpočívky. Je zpracována studie a Záměr projektu byl schválen centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. Byl zahájen Podrobný geotechnický průzkum. V květnu 2023 předpokládáme zahájení zpracování konceptu DUSP.

Odpočívky Lanžhot na D2

Chystáme opravu povrchu odpočívky Lanžhot (vpravo směr Bratislava) na dálnici D2 a současně připravujeme také přestavbu protější levé odpočívky ve směru na Brno (km 56). Jedná se o navýšení kapacity parkovacích míst, zejména pro kamiony. Aktuálně jsou práce na dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP) přerušeny z důvodu řešení nového požadavku Policie ČR na zřízení zázemí a navádění na odpočívku pro výkon služby cizinecké policie.

Print Friendly, PDF & Email