Upozorňujeme řidiče, že začátek týdne bude ve znamení úklidu těchto odpočívek:

  • 1/54   Úklid odpočívek u obce Dražůvky  (8:00-9:30,  ve staničení 20,880 km)
  • 1/55  Úklid odpočívek u obce Strážnice směr Vnorovy (10:00-11:30, ve staničení 94,400 km)
  • 1/52  Úklid odpočívek u obce Perná a Bavory (12:30-14:30, ve staničení 41,100km, 40,700 km a 44,200 km)
  • 1/43  Úklid odpočívek Podlesí ve staničení 8,600 km,  mezi obcemi Závist a Černá Hora ve staničení 19,100 km, za obcí Zboněk ve staničení 36,000 km a v obci Skrchov ve staničení 42,650 km   (8:00 hod – 14:30)

Provoz bude vždy omezen pouze na odpočívce. 

Print Friendly, PDF & Email