Po roce od zahájení prací na této důležité části Velkého městského okruhu pozvalo ŘSD ČR představitele města Brna a zástupce médií na pravidelnou prohlídku stavby, zejména budovaného tramvajového tunelu v délce 500 m.

„Nepříjemné odstřely jsou za námi a další už v této oblasti neplánujeme. Během uplynulé stavební sezóny byla ve skále pod Wilsonovým lesem proražena 334 m dlouhá část tramvajového tunelu a na ni napojena přesypaná část. Průraz tunelu i odtěžení zemního tělesa silniční galerie se podařilo udělat za minimálního počtu dopravních omezení. Ačkoli jsme se připravovali na zastavení dopravy několikrát denně a intenzivně jsme informovali obyvatele o chystaných dopravních komplikacích, naše očekávání se nenaplnila a stavbaři vše zvládli tak, aby byl v maximální možné míře zajištěn nepřetržitý průjezd oblastí. Práce pokračují podle harmonogramu. Letos by měla být dokončena stavba lávky pro pěší, která je jednou z investic města. Předpokládáme, že pohodlný průjezd Žabovřeskou čeká řidiče v roce 2024,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

K rozpojování skalního masivu bylo využito 11,3 tun trhaviny a celkově odtěženo 24 000 m ³ horniny. „Začali jsme také pracovat na opěrných a zárubních zdech a na spodní stavbě provozně – technologického objektu, ze kterého bude řízen provoz v galerii a tunelu. Vybudovali jsme opěry pro lávku pro pěší. Důležité bylo zajištění silně porušeného skalního masivu v prostoru obou portálů a podél budoucí silniční galerie. Také jsme provedli několik pilot pro zjištění průběhu únosného podloží v trase základových pasů silniční galerie a realizovali jsme přeložku vodovodu průměru 600 mm vedoucího do vodojemu na ulici Barvičova,“ shrnul ředitel Závodu Brno ŘSD ČR David Fiala.

Aktuálně probíhají práce na izolacích přesypané části tunelu a čištění jeho dna pro následnou betonáž. „Současně betonujeme sekundární ostění v 50 m dlouhé únikové štole. Tyto práce bychom měli mít hotové do jara. Letos také začneme budovat tramvajovou trať, jejíž dokončení máme v plánu do konce roku. Pokračovat budou práce na zárubních a opěrných zdech, silniční galerii, protihlukových stěnách a na inženýrských sítích,“ přiblížil plán pro letošní stavební sezónu Fiala.

Druhá etapa stavby I/42 VMO Brno Žabovřeská, byla zahájena v prosinci 2020. Přesunutí tramvajové trati do tunelu umožní rozšíření silnice I/42 na 4 pruhy a díky tomu zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

 

Print Friendly, PDF & Email