Zprovoznění hlavní trasy stavby VMO Tomkovo náměstí a Rokytova plánujeme již 18. srpna! Upozorňujeme řidiče na nutné změny ve vedení provozu v rámci stavebních prací před zprovozněním této části Velkého městského okruhu v Brně, a to celé Provazníkovy ulice a estakády z Rokytovy ulice. 
Do prosince ještě budeme pracovat na nájezdových rampách a dalších vedlejších stavebních objektech, ale hlavní trasa již bude v provozu.
Přehled změn ve vedení provozu na VMO Tomkovo náměstí a Rokytova
  • 1. 6. – 2. 6. 2024 od 22 do 6 hodin bude uzavřený úsek od Karlovy ul. po Dukelskou třídu. Objízdné trasy povedou po ulici Karlova, přes Maloměřický most a Valchařskou.
  • Od 2. 6. – 18. 8. – uzavírka ulice Karlova – doprava bude převedena přes Valchařskou ulici  (viz mapka objízdných tras – 1. část)

  • Od 2. 6. – 18. 8. Provoz bude veden ve zúžených jízdních pruzích v režimu 1+1 v ulici Provazníkova, tzn. v úseku od Karlovy ulice po Tomkovo náměstí.
  • Od 1. 7. – 18. 8.  Čeká nás ÚPLNÁ uzavírka Husovického tunelu – doprava bude převedena na „starou“ Provazníkovu od Tomkova náměstí až po Merhautovu ulici v režimu 1+1.
Print Friendly, PDF & Email