Opravy dálnic a silnic I. tříd v Jihomoravském kraji nabírají na intenzitě. Aktuálně realizujeme 14 projektů a dalších 16 připravujeme. Řadu oprav vozovek poškozených po letošní náročné zimě, které jsme zahájili hned na začátku stavební sezony, jsme již dokončili. Přehled realizovaných a připravovaných projektů přináší mapka níže.

Opravy mostů

Aktuálně opravujeme 3 mosty na silnicích I. tříd. Jedná se o most na silnici I/55 v Hodoníně, na komunikaci I/71 v Blatnici pod Svatým Antonínkem a v obci Vrbovce. Všechny opravy mostů budou hotové ještě letos. Už máme také dokončenou náročnou opravu vnitřních říms mostu na dálnici D1 v km 196.

Opravy odpočívek

Od začátku stavební sezony intenzivně opravujeme odpočívky na dálnicích D1 a D2. Pro řidiče máme dobrou zprávu. O víkendu jsme dokončili práce na obou odpočívkách Troubsko na D1, které jsou už opět v provozu. V sobotu jsme také dokončili stavbu gabionové zdi u odpočívky Vyškov na D1. Další odpočívkou, kde pracujeme od začátku března, je odpočívka Ladná na dálnici D2. V provozu bude již 29. 6.  V těchto dnech také intenzivně pracujeme na vnitřní a vnější části parkoviště odpočívky Rohlenka na dálnici D1. Přístupná je nyní jen benzínka. POZOR! Od 12. 7. do 6. 8. bude uzavřena celá odpočívka, včetně  benzínky. Přístup do podniků s občerstvením bude možný jen ze silnice II. třídy.

Opravy silnic I. tříd

Už týden pracujeme také na silnici I/47 v Ivanovicích na Hané. Uzavřený úsek (800m) řidiči objíždějí po místních komunikacích, které vedou paralelně se silnicí I/47. Dokončení prací předpokládáme v polovině září. Opravou prochází také například silnice I/50 mezi obcemi Brankovice a Malínky. V 5 km dlouhém úseku pracujeme už od začátku června a hotovo chceme mít už začátkem července. Řidiči si ale ještě úplně nevydechnou, protože po ukončení prací v úseku Brankovice – Malínky rovnou navážeme opravou průtahu obce Brankovice. Práce v obci zahájíme už 28. června. Dopravní omezení bude tedy v obou úsecích navazovat a objízdné trasy zůstanou stejné. To znamená, že vozidla nad 3,5 tuny projedou stavbou po neopravované části vozovky. Osobní automobily opět využijí objízdnou trasu, která začíná u železničního přejezdu v Nesovicích a vede po silnicích 2. tříd přes Koryčany, Střílky zpět na silnici I/50. Předpoklad dokončení prací je v říjnu letošního roku.

Práce na dálnici D2

Už v pátek 25. 6. dokončíme náročnou opravu povrchu vozovky dálnice D2 v km 31,9 – 24,3. Řidiči si ale od dopravního omezení ještě neodpočinou, protože jakmile tato akce skončí, navážeme na ni další –  stavbou protihlukové stěny u Hustopečí v km 25 – 27 ve směru na Břeclav. Stěna bude dlouhá necelých 1900 m. Od 28.6. bude uzavřen nájezd Hustopeče ve směru na Břeclav a provoz veden v režimu 2+1. Stavba bude hotová do konce roku a vyjde na 87 mil. Kč bez DPH.

Oprava tunelu

Během letních prázdnin nás také čeká důležitá oprava Pisáreckého tunelu, a to obou tubusů A i B. Oprava se bude týkat zejména nové technologie v tunelu, tzn. výměny osvětlení, elektrorozvodů a také instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti. V tubusu B půjde ještě navíc o sanační práce a výměnu povrchu vozovky. Tyto práce jsou v tubusu A již hotové. Vloni jsem je museli provést z důvodu poškození povrchu vozovky při nehodě nehodě kamionu a úniku ropných látek.

O zahájení dalších plánovaných oprav a souvisejících dopravních omezeních vás budeme průběžně informovat. Doporučujeme před cestou pravidelně sledovat dopravní informace na https://nove.dopravniinfo.cz/.

A hlavně jezděte opatrně a bezpečně!

Print Friendly, PDF & Email