Závod Brno ŘSD čeká v roce 2022 zahájení řady významných investičních akcí. K nejdůležitějším patří například zahájení prací na další části Velkého městského okruhu v Brně v ulici Bauerova a na prvním úseku dálnice D1 v rámci rozšíření na šestipruhové uspořádání. Další významnou stavbou, kterou začneme realizovat v letošní stavební sezóně na území Jihomoravského kraje, je 4,1 km dlouhý úsek dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem. Úprav se dočká také první část silnice I/53 v úseku Znojmo – Lechovice. Letos také dokončíme stavbu 2 okružních křižovatek ve Veselí nad Moravou a mimoúrovňové křižovatky MÚK Drysice na dálnici D46. Na ni navážeme stavbou MÚK Vyškov. O zahájení stavebních prací a souvisejících dopravních omezeních budeme řidiče průběžně informovat.

I/42 Brno, VMO Bauerova

Letos plánujeme zahájení stavby další části Velkého městského okruhu v Brně “I/42 Brno, VMO Bauerova”. Zahájení prací předpokládáme v září 2022. Doba realizace bude 24 měsíců.

Dojde k odstranění bodových závad na silnici I/42, rozšíření komunikace na směrově rozdělenou čtyřpruhovou silnici se středním dělícím pásem. Dále pomocí lávek pro pěší bude vymístěn pěší provoz ze silnice. Jedna lávka vede do areálu Riviéra, druhá na Velodrom. Také bude upravena ulice Křížkovského, která je navržena jako obou­směrná komunikace. Dojde také k vybudování elektronicky řízeného výjezdového místa pro složky IZS z areálu Kometa.

V ulici Bauerova vznikne nová komunikace pro pěší délky 562 m, která vytvoří propojení ze směru od nové pěší lávky Velodromu do areálu koupaliště Riviéra. K nové multifunkční aréně pak povede (ze směru od Velodromu) nová komunikace pro pěší na ulici Křížkovského délky 439 m.

D1 rozšíření na šestipruhové uspořádání

Letos předpokládáme začátek prací na rozšíření prvního úseku dálnice D1 na “šestipruh”. Jde o stavbu D1 01191.C Brno centrum – Brno jih. Aktuálně probíhá schvalování Zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby. Termín zahájení stavby bude záležet na vývoji soutěže na zhotovitele stavby.

Úsek D1 01191.C Brno centrum – Brno jih je jedním ze sedmi staveb rozšíření D1 na šestipruhové uspořádání v úseku MÚK Kývalka – MÚK Holubice (km 181,0 – km 210,5). Jedná se o téměř 30 km dálnice, zahrnujících mnoho mostních objektů.

I/53 Znojmo – Lechovice

Zahájení stavebních prací plánujeme už v 1. kvartálu roku 2022. Aktuálně máme před podpisem smlouvy se zhotovitelem. Dokončení prací v tomto úseku silnice I/53 předpokládáme v roce 2023.

Součástí stavby je například doplnění odbočovacích pruhů, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Průměrně projede tímto úsekem denně zhruba 8 tisíc aut. Stavba řeší také přestavbu úrovňových křižovatek a zruše­ní úrovňových napojení sítě polních cest a sjezdů na silnici I/53. Úprava se týká úseku v délce 7182 m.

D55 Moravský Písek – Bzenec

Další významnou stavbou, kterou zahájíme v letošní stavební sezóně na území Jihomoravského kraje, je 4,1 km dlouhý úsek dálnice D55 mezi Moravským Pískem a Bzencem. Aktuálně probíhá soutěž na zhotovitele hlavních prací. Od začátku ledna už běží přípravné práce, a to kácení dřevin, skrývka ornice a záchranný archeologický průzkum.

MÚK Drysice a MÚK Vyškov

Na jaře budeme pokračovat ve stavbě MÚK Drysice na dálnici D46, jejíž dokončení plánujeme na podzim 2022. Uzavřen bude jízdní pás ve směru na Brno. Na tyto úpravy na dálnici D46 rovnou navážeme stavbou MÚK Vyškov. Zahájení prací předpokládáme ve 2. polovině roku. Půjde o doplnění připojovacího pruhu, přestavbu připojovacího pruhu kři­žovatky Vyškov se silnicí I/47 a opravu povrchu vozovky D46 v km 0 – 4,7. Dopravní omezení bude koordinováno s ostatními stavbami na D46.

Oprava mostu Otakara Ševčíka

Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení opravy je ve 2. polovině roku.

Dokončení stavby okružních křižovatek ve Veselí nad Moravou

Letos v srpnu také dokončíme dostavbu 2 okružních křižovatek ve Veselí nad Moravou, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti řidičů.

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, II. a I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova

Pokračuje budování dvou důležitých částí Velkého městského okruhu v Brně, stavby I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, II. a I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova.

Přehled projektů ke stažení ZDE 

Print Friendly, PDF & Email