V souvislosti aktuálními klimatickými podmínkami se řidiči mohou v těchto dnech setkat s lokálními poruchami vozovek, například výtluky. Živnou půdou pro jejich vznik jsou nízké teploty, vyšší úhrny srážek a vysoká intenzita nákladní dopravy. Nejvíce závad v Jihomoravském kraji evidujeme na silnici I/43.

Situaci neustále sledujeme, na řadu výtluků nás upozorňují řidiči. V rámci možností provádíme okamžité provizorní opravy. V nejvíce havarijním úseku silnice I/43 Černá Hora – Závist plánujeme realizaci oprav studenou balenou směsí až o víkendu, z důvodu nižší intenzity dopravy. Za běžného provozu by zde práce byly velmi komplikované. Jakmile nám to počasí dovolí, pustíme se do finálních oprav.

Letošní rok je na zimní údržbu ve srovnání s předchozími roky náročnější. V loňském roce jsme na opravy výtluků po zimě spotřebovali cca 7 mil. Kč. V letošním roce počítáme cca s 12 mil. Kč. 

Nové výtluky se mohou tvořit zejména v následujících dnech, a to z důvodu rozmrzávání a opětovnému zamrzání vozovek. Řidiče proto velmi prosíme, aby přizpůsobili jízdu aktuálnímu stavu vozovky.

Print Friendly, PDF & Email