V souvislosti s aktuálním střídáním nízkých a vysokých teplot noc/den se řidiči mohou setkat s lokálními poruchami vozovek, například výtluky. Živnou půdou pro vznik výtluků jsou nízké teploty, vyšší úhrny srážek a vysoká intenzita nákladní dopravy.  Situaci pravidelně sledujeme, na některé výtluky nás upozorňují řidiči. V rámci možností provádíme provizorní opravy. Jakmile nám to počasí dovolí, pustíme se do finálních oprav.

Předcházet vzniku výtluků je velmi složité, protože vznikat mohou vnikat prakticky kdekoli. Jak již bylo zmíněno, důvodem vzniku výtluků je hlavně střídání nízkých a vysokých teplot. I do sebemenších prasklin na vozovce proniká během oteplování voda, která při opětovném mrznutí narušuje konstrukční vrstvy komunikace. Vyšší četnost srážek a zatížení silnic dopravou pak vznik výtluků urychlují.

V rámci pravidelných inspekčních jízd jsou pak evidované závady monitorovány a postupně odstraňovány. Aktuálně jde většinou pouze o provizorní opravy studenou asfaltovou směsí, které musí být mnohdy prováděny opakovaně.

Vzhledem k tomu, že v zimním období nejsou v provozu obalovny, bude ve většině případů nutné na opravy dlouhodobějšího charakteru počkat až na příchod jara, kdy budou pro trvalé opravy také vhodnější klimatické podmínky.

Print Friendly, PDF & Email