Upozorňujeme řidiče na změnu dopravního režimu v Provazníkově ulici u Tomkova náměstí, kde bude od 7. 1. do 12. 1. zredukován provoz do režimu 1+1. V každém směru zůstane průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Důvodem krátkodobého omezení je začátek prací na hlavní trase v rámci stavby VMO Tomkovo náměstí.

7. 1. – 12. 1. 2023 provoz v režimu 1+1 

V době trvání tohoto omezení nebude možné projet z Dukelské třídy do ulice Valchařské a opačně. Do Dukelské třídy bude možné odbočit pouze vpravo ve směru z Provazníkovy ulice ve směru od Husovického tunelu. Z Valchařské ulice bude umožněn vjezd pouze do Cacovické ulice. Omezení v režimu 1+1 bude během příštího týdne platit v úseku od Husovického tunelu po zastávky MHD Tomkovo náměstí. Od nich už bude provoz veden v původním režimu 2+2.

13. 1. – 30. 6. 2023 provoz v režimu 2+2 “fáze esíčko”

V pátek 13. 1. v Provazníkově ulici opět obnovíme provoz v režimu 2+2, tedy dva jízdní pruhy v každém směru. Vzhledem k pokračujícím pracím na hlavní trase bude provoz ve směru k Husovickému tunelu veden změněnou trasou na levé straně viz přiložená mapka „fáze esíčko“. V obou směrech bude platit zákaz odbočení vlevo.

  • Ve směru od Husovického tunelu nebude možné odbočit vlevo do ulice Valchařské.
  • Ve směru do Husovického tunelu bude platit zákaz odbočení vlevo do Dukelské třídy.

Tento stav bude platit až do 30. 6. 2023.

 

Print Friendly, PDF & Email