Ředitelství silnic a dálnic dnes dokončilo přestavbu silnice I/53 v úseku Znojmo – Lechovice, včetně prací na nové okružní křižovatce s komunikací III. třídy spojující obce Bantice a Hodonice. Zrekonstruovaný sedmikilometrový úsek bude opět průjezdný bez dopravního omezení od dnešní půlnoci.

 „V rámci stavby, kterou jsme zahájili v loňské stavební sezóně, došlo ke kompletní přestavbě více než sedmikilometrového úseku silnice I/53 mezi Znojmem a Lechovicemi. Tu jsme rozšířili z 9,5 na 11,5 metru. Na 1,5 kilometru dlouhé části, která navazuje na obchvat Lechovic, jsme ve směru na Znojmo vybudovali další jízdní pruh. Křižovatku, která na silnici I/53 napojuje obce Bantice a Hodonice jsme přebudovali na okružní. Ostatní úrovňové křižovatky se silnicemi nižších tříd jsou již zrušeny, což přispěje větší bezpečnosti i plynulosti provozu. Objízdné trasy, které řidiči využívali od března loňského roku, po vyhodnocení míry poškození opravíme,“ uvedl ředitel Závodu Brno ŘSD ČR David Fiala.

Komunikace I/53 je v oblasti jižní Moravy důležitým dopravním tahem, zajišťujícím silniční spojení mezi dvěma významnými mezinárodní tahy, kterými jsou E59 (Vídeň – Znojmo – Jihlava) a  E461 (Vídeň – Mikulov – Brno – Svitavy). Silnice I/53 spojuje společně s dálnicí D2 dvě největší města Jihomoravského kraje, a to Brno se Znojmem. Průměrná denní intenzita provozu na I/53 přesahuje hranici dvanácti tisíc vozidel.

Stavba je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020.

I/53 Znojmo – Lechovice

Hlavní trasa:

délka: 7,2 km

kategorie: S 11,5/80 a S 13,75/80

počet všech stavebních objektů: 22

zhotovitel: Metrostav Infrastructure a. s.

cena stavby: 328 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 2022 – 2023

zhotovitel okružní křižovatky: MI Roads, a.s.

cena stavby: 41 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 2023

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email