Během měsíce října nás čeká běžná údržba brněnských tunelů, a to MUK Hlinky, Pisáreckého, Královopolského a Husovického. Práce není možné realizovat bez uzavírky. Abychom co nejméně omezili provoz, ve většině případů půjde o noční uzavírku od 21:00 do 5:00, tedy v době minimálního provozu. V každém tunelu budeme pracovat jen pár dnů. Údržbu zahájíme 1. 10. v tunelu MÚK Hlinky. Nebude trvat déle než 4 dny.

Výjimkou bude údržba v Královopolském tunelu, během které bude nutná i denní uzavírka obou tubusů. Královopolský tunel zatím jako jediný v Brně umožňuje jízdu v obou směrech. Této skutečnosti využijeme ve dnech 13. – 15. 10., kdy bude přes den obousměrně v provozu vždy jeden tubus. Ve dnech 15.10. – 17.10. budou přes víkend uzavřeny oba tubusy. Další údržbu budeme již provádět v nočních hodinách od 21:00 do 5:00.

Přehled realizovaných údržbových prací:

  • kontrola a servis operátorských stanovišť
  • servis větrání tunelu
  • údržba dopravního značení
  • kontrola a údržba všech videodetekčních a záznamových zařízení
  • údržba primárního a záložního napájení včetně ostatních elektrických zařízení
  • údržba požárně bezpečnostních zařízení
  • geotechnický monitoring
  • údržba osvětlení tunelu

Print Friendly, PDF & Email