Na stavbě Velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici v Brně finišuje v tramvajovém tunelu pokládka a betonáž prvního kolejového pásu. Celkem bude položen zhruba jen kilometr dvoukolejné trati, z toho 500 m vede v tunelu. Následovat bude osazení trakčního vedení a zapojení sítí do provozně-technologického objektu, který je umístěn u severního portálu tunelu. První tramvaj se zde projede v roce 2023.

„Na stavbě pokračují práce na silniční galerii, protihlukových stěnách a zárubních zdech. Téměř hotová už je stavba provozně-technologického objektu, který bude sloužit jako velín pro řízení provozu v tunelu i galerii. Nosná konstrukce lávky pro pěší je také dokončena a nyní budeme osazovat zábradlí a pracovat na jejím napojení na navazující komunikace. Dále překládáme inženýrské sítě, zajišťujeme svahy a rekonstruujeme kapli sv. Antonína,“ vyjmenoval aktuálně realizované práce na stavbě ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

Dnes byl do kaple sv. Antonína z Padovy slavnostně uložen kříž s poselstvím biskupa Vojtěcha Cikrleho, brněnské primátorky a dalších osobností příštím generacím Brňanů. „Vážím si toho, že mohu za celé Brno oslovit jeho budoucí obyvatele. Souzním se slovy pana biskupa Cikrleho, že tak, jako my žijeme z toho, co vybudovali a zachovali naši předchůdci, budou následující generace žít z toho, co vybudujeme a zachováme my. V listu za naše město oceňuji, že se mezi hladinu řeky a skalní masiv podařilo vklínit velkou dopravní stavbu, zlepšit stav celé lokality a v budoucnu zpřístupnit kapli i její blízké okolí lidem,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Těší mě, že práce na stavbě pokračují bez komplikací podle harmonogramu. Letos by měla být dokončena lávka pro pěší, která je jednou z investic města. Předpokládáme, že pohodlný průjezd Žabovřeskou čeká řidiče v roce 2024.“

 

Druhá etapa stavby I/42 VMO Brno Žabovřeská byla zahájena v prosinci 2020. Přesunutí tramvajové trati do tunelu umožní rozšíření silnice I/42 na 4 pruhy, a díky tomu zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

Print Friendly, PDF & Email