Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně zahájilo přestavbu silnice I/53 v úseku Znojmo – Lechovice. Jedná se o druhou část kompletní přestavby komunikace I/53 v celé její délce, která má za úkol výrazné zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Hotový je již úsek u Lechovic, kde byl v roce 2019 zprovozněn obchvat.

Silnice I/53 spojuje společně s dálnicí D2 dvě největší města Jihomoravského kraje, a  to Brno se Znojmem. Od Lechovic ke Znojmu vede silnice I/53 mimo zastavěné území, ovšem v nevyhovujícím výškovém, směrovém a šířkovém uspořádání a na trase se nacházejí nebezpečná místa, což jsou především stykové či průsečné křižovatky se silnicemi nižších tříd. Průměrná denní intenzita provozu na I/53 přitom přesahuje hranici dvanácti tisíc vozidel.

 V rámci stavby dojde ke kompletní přestavbě více než sedmikilometrového úseku silnice I/53, která bude rozšířena ze současných 9,5 na 11,5 metru. Na 1,5 kilometru dlouhé části, která navazuje na obchvat Lechovic, bude ve směru na Znojmo přidán jeden jízdní pruh. Křižovatka, která na silnici I/53 napojuje obce Bantice a Hodonice, bude přestavěna na okružní. Ostatní úrovňové křižovatky se silnicemi nižších tříd budou zrušeny, což výrazně zvýší bezpečnost i plynulost provozu. Přestavba zbývající téměř jednadvacetikilometrové části silnice I/53 mezi Lechovicemi a Pohořelicemi je ve vysokém stupni přípravy, se zahájením počítáme hned v příštím roce,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Komunikace I/53 je v  oblasti jižní Moravy důležitým dopravním tahem, zajišťujícím silniční spojení mezi dvěma významnými mezinárodní tahy, kterými jsou E59 (Vídeň – Znojmo – Jihlava) a  E461 (Vídeň – Mikulov – Brno – Svitavy).

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

I/53 Znojmo – Lechovice

Hlavní trasa:

délka: 7,2 km

kategorie: S 11,5/80 a S 13,75/80

počet všech stavebních objektů: 22

zhotovitel: Metrostav Infrastructure a. s.

cena stavby dle smlouvy: 328 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 2022 – 2023

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje výstavbu 151 km dálnic a 66 km silnic I. třídy.

Print Friendly, PDF & Email