Údržbové práce budeme dnes realizovat v různých úsecích na silnici I/38 u Znojma. Pracovní místa jsou označeny světelnou šipkou a majáky na vozidle a jsou průjezdné bez omezení. Prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost!

  • Na I/38 ve směru Znojmo – obec Kasárna (staničení 3,000 – 0,000 km), kde v obou směrech čistíme vozovku metením samosběrem. Práce budou probíhat od 8:00 do 15:00.
  • Na I/38 ve směru Znojmo – obec Kasárna (staničení 1,500 – 0,000 km) dnes probíhá čištění protihlukových stěn, mostních uzávěr a svodidel jednosměrně. Práce realizujeme od 8:00 do 14:00.
  • V úseku od Znojma ve směru na Pavlice po hranice okresu dnes v obou směrech opravujeme dopravní značení. Práce realizujeme od 8:00 do 14:00.
Print Friendly, PDF & Email