V rámci rozšíření dálnice D1 u Brna na “šestipruh” už jsme zahájili přípravné práce na 1. úseku „D1 01191.C Brno centrum – Brno jih“ (viz mapka). Aktuálně zde probíhá skrývka ornice. V nejbližší době bude zahájen archeologický průzkum a kácení dřevin. Kácení bude dokončeno v souladu s povolením nejpozději do 31.3.2023.

Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele hlavních stavebních prací na „D1 01191.C Brno centrum – Brno jih“. Předpoklad realizace prací na tomto prvním úseku je v roce 2023 – 2026.

Rozšíření D1 u Brna tvoří úsek dálnice od Kývalky po Holubice v délce 30 kilometrů, který je rozdělen do sedmi staveb, které na sebe navzájem navazují.

Podrobné informace o jednotlivých stavbách rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice jsou k dispozici v infoletácích:

  1. D1 01191.C Brno centrum – Brno jih 
  2. MÚK Brno jih
  3. MÚK Kývalka – Brno západ
  4. D1 01313 Připojení BPZ Černovická
  5. Brno jih – Brno východ
  6. MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum
  7. MÚK Brno východ – MÚK Holubice

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email