V centru Veselí nad Moravou, kde budujeme 2 okružní křižovatky, stále pracují archeologové v křižovatce u kostela. Současně také ve spolupráci s městem opravujeme povrch silnice I/54 ve Svatoplukově ulici, kde nyní děláme předložky inženýrských sítí. Stále je uzavřena je odbočka do Blatnice pod Sv. Antonínkem.

Archeologové zkoumají kosterní pozůstatky, které byly objeveny během prací na stavbě okružích křižovatek. Jde část původního hřbitova. Odkryto už mají přes stovku hrobů. Ve zkoumané lokalitě u kosterních pozůstatků nacházejí medailonky, knoflíky, růžence a zbytky rakví.

Print Friendly, PDF & Email