Na silnici I/23 v průtahu obcí Zastávka jsme zahájili modernizaci komunikace. Jde o šířkové sjednocení silnice. Dokončení prací předpokládáme letos v říjnu. Zatím pracujeme po polovinách a provoz je veden kyvadlově a řízen semafory. V dalších etapách bude nutné využití objízdných tras pro vozidla nad 3,5t.  Aktuálně je řešíme s Policí ČR. O jejich trase a termínu platnosti budeme řidiče včas informovat.

Výše investice

Jedná se o sdružené financování, na kterém se podílí ŘSD ČR, obec Zastávka a  SÚS JMK. Náklady bez DPH: ŘSD  25 585 805,62 Kč; Obec Zastávka 10 071 248,66 Kč; SÚS JMK  1 991 880,45 Kč.

Print Friendly, PDF & Email