Stavba II. etapy I/42 VMO Brno – Žabovřeská opět výrazně pokročila. U přesypané části tramvajového tunelu nám už jen zbývá dodělat betonáž posledního profilu! V ražené části děláme hydroizolaci. Pokračujeme také v budování silniční galerie, opěrných zdí a přeložkách inženýrských sítí.

Díky tunelu dojde k rozšíření vozovky na 4 pruhy, vnikne zastřešená galerie a hlavně zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v  tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v  tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v  tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly je 2,6 m.

Infoleták ke stažení ZDE

Print Friendly, PDF & Email