Jak pokračuje stavba I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, I/42 Brno, VMO Rokytova?

Průřez prací na stavbě během měsíce listopadu můžete zhlédnout v tomto videu:

 

Na konci listopadu byla osazena 42 tunová lávka pro pěší přes řeku Svitavu. Od léta bude sloužit nejen chodcům, ale také pro umístění vodovodu a kabeláže. Lávka je smontována z pěti částí. Na Dukelské jsme položili asfalt první dokončené fáze po pokládce nových vodovodů a kanalizace. Pokračovalo a pokračuje budování estakády, která překlene Maloměřické nádraží a řeku Svitavu, opěrné zdi vedle Provazníkovy ulice a přeložky inženýrských sítí. Práce budou pokračovat i v zimních měsících. Ještě v prosinci bychom měli zahájit demolici sokolovny.

Print Friendly, PDF & Email