Jak pokračovala stavba I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova v průběhu října můžete zhlédnout ve videu níže. Záběry ukazují budování základů lávky pro pěší, estakády, opěrné zdi vedle Provazníkovy ulice a přeložky inženýrských sítí.

 

Print Friendly, PDF & Email