Upozorňujeme řidiče na dočasné víkendové omezení provozu v ulici Provazníkova, kdy budeme na stavbě “I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, VMO Rokytova” bourat krajní nosník levé části mostu přes řeku Svitavu (směrem do Husovického tunelu).

Související dopravní omezení:

  • V pátek  18. 2. 2022 bude zcela uzavřena ulice Dolnopolní (v úseku pod mostem přes Svitavu)
  • V sobotu 19. 2. 2022 dojde k částečnému omezení na ul. Provazníkova (VMO) se zachováním průjezdu v obou směrech a v noci ze soboty 19. 2. na neděli 20. 2. dojde k úplné uzavírce ul. Provazníkova (VMO), pro veškerý provoz (mezi křižovatkami s Tomkovým nám. a ul. Karlovou). Objízdná trasa bude vedena obousměrně ulicemi Karlova, Selská, Dolnopolní a Valchařská.

Krajní levý nosník mostu přes řeku Svitavu odstraníme, abychom zde mohli vybudovat mostní provizorium, na které bude následně převedena doprava. Hlavní bourací práce na tomto mostu zahájíme po až vybudování mostního provizoria. Předpoklad zahájení je začátkem května.

 

 

Print Friendly, PDF & Email