Z budoucí trasy dálnice D55 (5509) mezi Moravským Pískem a Bzencem hlásí archeologové další významné nálezy. Aktuálně zkoumají původní laténské sídliště, a to 6 obytných chat z cca 2.-1. stol. př. n.l. V objektech nacházejí keramiku, šperky, nástroje i jantarové korále.

Záchranný archeologický průzkum začal na trase dálnice D55 Moravský Písek – Bzenec v lednu 2022.  Archeologové tuto lokalitu označují za mimořádně bohatou díky četnosti nálezů z různých období od doby kamenné až pro středověk.

Hlavní trasa dálnice D55 Moravský Písek – Bzenec má délku 4125 m a její součástí jsou např. 4 mostní objekty (1 na dálnici, 2 nad dálnicí a 1 ekodukt), vybudování 3 protihlukových stěn v celkové délce 1175 m a mimoúrovňové křižovatky MÚK Bzenec. Aktuálně probíhají přípravné práce a výběrové řízení na zhotovitele hlavních stavebních prací. Předpokládaná cena stavby činí 1 106 812 000 Kč bez DPH. Předpoklad zahájení prací je v letošním roce 2022 a dokončení v roce 2025.

Print Friendly, PDF & Email