Zahájili jsme opravu silnice I/19 v průtahu Sebranicemi v úseku v délce 2 km. Provoz je veden po objízdné trase po silnici I/43 a II/376 přes obce Lysice, Drnovice, Zbraslavec. Z Letovic projedete po silnici III/3652 přes Zábludov, Nýrov, Rudku a Kunštát. Oprava “I/19 Sebranice – průtah” vyjde na 17,10 mil. Kč bez DPH. Práce v tomto úseku dokončíme nejpozději 5. 9.

Oprava je rozdělena do tří úseků:

Úsek 1 (termín realizace: 11. 7. – 27. 7.) křižovatka I/19 a I/43 (u motorestu) – dům č. p. 162. Provoz je veden jednosměrně ve směru od Kunštátu po křižovatku se silnicí I/43. Ze silnice I/43 mohou odbočit na silnici I/19 pouze vozidla IDS JMK a vozidla stavby.
Úsek 2 (termín realizace: 8. 8. – 4. 9.) – dům č. p. 162 – Hasičská zbrojnice. Provoz bude veden obousměrně vždy jedním jízdním pruhem.
Úsek 3 (termín realizace: 11. 7. – 7. 8.) – hasičská zbrojnice – konec obce Sebranice. Provoz je veden obousměrně jedním jízdním pruhem a řídí ho semafory.

Na silnici I/19 aktuálně mezi obcemi Rozseč nad Kunštátem a Sychotínem. Dokončení prací v tomto úseku v délce 3,8 km plánujeme 31. 7.

Print Friendly, PDF & Email