ŘSD zahájilo stavební práce na okružní křižovatce silnice I/53 a komunikaci III. třídy spojující obce Bantice a Hodonice. Předpoklad dokončení prací je v červnu 2023, kdy bude současně zprovozněna silnice I/53 v úseku Znojmo – Lechovice.  Stavba křižovatky vyjde na 41 mil. Kč bez DPH.

Budoucí okružní křižovatka je součástí stavby I/53 Znojmo – Lechovice. Původně byla projektována jako průsečná. Na žádost některých obcí byla změněna na okružní. Na základě rozhodnutí soudu byl původní zhotovitel stavby společnost Metrostav Infrastructure a.s. pravomocně odsouzen a byl mu uložen trest zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži. Proto bylo nutné provést nové výběrové řízení na zhotovitele této okružní křižovatky.

Objízdné trasy za uzavřený úsek silnice I/53 Znojmo – Lechovice zůstávají neměnné. Ve směru Brno – Znojmo vede objízdná trasa přes Miroslav a Suchohrdly, v opačném směru Znojmo – Brno vede objízdná trasa přes Hevlín a Hrušovany nad Jevišovkou. Od pondělí 1. května bude opět neprůjezdná komunikace III. třídy mezi Hodonicemi a Banticemi. Silnice I/53 bude zprovozněna společně s vybudovanou okružní křižovatkou v červnu 2023.

Print Friendly, PDF & Email