Stavební práce se naplno rozbíhají na silnici I/43 u obce Sebranice, kde ŘSD začíná budovat novou okružní křižovatku. Cílem stavby je zvýšit bezpečnost řidičů v úseku častých nehod, kterým denně projede přes 15 tisíc vozidel. Předpoklad zprovoznění nové křižovatky je koncem letošního roku.

Vzhledem k vysoké dopravní intenzitě současná styková křižovatka silnic I/43 a II/150 u Sebranic nezajišťuje plynulý a bezpečný průjezd. „Velmi mě těší, že nová okružní křižovatka přispěje ke snížení nehodovosti v místě, které bylo dějištěm častých dopravních nehod, bohužel i s fatálními následky. Jedná se o jednu z nejnebezpečnějších křižovatek v Jihomoravském kraji dle statistiky Policie ČR,” prozradila senátorka za Blansko Jaromíra Vítková.

Provoz na silnici I/43 zatím není omezen. „Aktuálně začínáme budovat provizorní komunikaci, která nám umožní zachovat obousměrný provoz v režimu 1+1, to znamená jeden jízdní pruh v každém směru. Výstavba okružní křižovatky bude probíhat v několika etapách, přičemž zavedení kyvadlového provozu bude potřeba po dobu jen asi jednoho týdne. Semafory využijeme až koncem roku z důvodu frézování svrchních částí komunikace a pokládky nových živičných vrstev,“ upřesnil ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

Nová okružní křižovatka s průměrem 40 m bude mít tři paprsky. „Čtvrtý severní paprsek bude následně potřeba až v rámci dostavby obchvatu Sebranic silnicí I/19 s napojením silnice I/43 a pře­ložky silnice II/150. V rámci regulace rychlosti a zklidnění dopravy ve směru od Bořitova na silnici I/43 bude před křižovat­kou vybudován ostrůvek, díky němuž dojde k vychýlení jízdního pruhu ve směru do křižovatky a tím i zpomalení projíždějících vozidel. Součástí stavby je také vybudování nového veřejné­ho osvětlení v oblasti křižovatky a jeho doplnění na silnici I/43 směrem na Sebranice,“ doplnil Fiala.

Okružní křižovatka bude mít využití i po dokončení stavby komunikace I. třídy I/73 Bořitov – Svitávka. Silnice II/150 zajišťuje napojení Boskovic na trasu I/43. Po komunikaci I/43 je veden mezinárodní tah E 461, který jižně od Brna pokračuje po silnici I/52 resp. dálnici D52 ve směru na Rakousko do Vídně. Silnice I/43 začíná v Brně, Králově Poli na silnici I/42 a je ukončena na hraničním přecho­du Dolní Lipka s Polskem. Výhledově by pro zajištění nadregionálního provozu měla být silnice I/43 nahrazena plánovanou silnicí I/73 vedenou v trase D1 – Kuřim – Svitávka – Velké Opatovice – Jevíčko – D35. Silnice I/43 by pak měla sloužit zejména regionální do­pravě, popř. pro zajištění místní dopravní obslužnosti.

I/43 OK Sebranice

délka: 314 m

počet všech stavebních objektů: 6

zhotovitel okružní křižovatky:  OHLA ŽS, a.s.

cena stavby dle smlouvy 33,3 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 2023 – 2023

 

Print Friendly, PDF & Email