V rámci II. etapy stavby I/42 Brno, VMO Žabovřeská jsme dnes realizovali zkušební odstřel skály pod Wilsonovým lesem.  „V nejbližších třech stavebních objektech jsme se souhlasem majitelů instalovali seismické čidlo, abychom změřili, jaký vliv budou mít odstřely při ražbě tunelu na zónu ovlivnění. Pracovali jsme pouze s minimálním množstvím trhaviny. Na základě dat budou zpracovány přesné modely chování hornin a vliv na stavební objekty. Jedná se o domy v ulici L. Podéště, Preslova a Hroznová. Pod nimi povede půl kilometru dlouhý tunel. Dnešní zkušební odstřel nevyžadoval omezení dopravy,“ sdělil ředitel Závodu Brno ŘSD David Fiala.

Předpoklad zahájení ražby tunelu je v březnu. Dostavba Velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici v Brně bude trvat zhruba tři roky. Výše investice činí 2 034 998 130 Kč bez DPH.

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v  tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v  tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v  tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly je2,6 m. Po dokončení budou tramvaje moci projíždět tunelem rychlostí 50-60 km/h

Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v  Brně. Díky ní zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

.

 

 

Print Friendly, PDF & Email