V pondělí 10. 5. 2021 zahájíme stavební práce na opravě čtyř propustků mezi obcí Výšinka a Nové Kocbeře na silnici I/37. Během opravy bude komunikace v místě probíhajících prací částečně uzavřena a provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Kompletní uzavírka nastane během víkendů 15. – 16. 5. a 5. – 6. 6., kdy budou řidiči využívat objízdné trasy. Opravu dokončíme v srpnu.

V průběhu akce provedeme rekonstrukci 4 propustků, nacházejících se pod silnicí I/37 v km 11,224 – 11,481, mezi křižovatkami se silnicemi III/30014 na Kohoutov a III/30015 na Hajnici. O vybudování nové konstrukce propustků bylo rozhodnuto na základě špatného stavebně-technického stavu. Realizací nových propustků zajistíme bezproblémovou funkci odvodňovacího systému komunikace a zvýšíme bezpečnost provozu v daném úseku.

V průběhu opravy bude stávající nosná konstrukce propustků kompletně odstraněna a bude nahrazena novou konstrukcí s užitím nové železobetonové trouby. Po obetonování propustků a jejich zásypech provedeme konstrukční vrstvy s hutněné štěrkodrti a v místě propustků položíme novou asfaltobetonovou konstrukci vozovky.

Po dobu prací je plánována částečná uzavírka silnice I/37 od 10. 5. do 30. 6. 2021. Provoz bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. V průběhu prací jsou plánovány dvě víkendové úplné uzavírky, a to v termínech 15. – 16. 5. a 5. – 6. 5. 2021. Objízdná trasa po dobu úplných uzavírek pro osobní a autobusovou dopravu povede přes Kohoutov a Hajnici, pro nákladní dopravu nad 3,5 t přes Jaroměř, Náchod a Trutnov.

Opravu pro Ředitelství silnic a dálnic provede firma MADOS MT za smluvní cenu 5,5 mil. Kč bez DPH. Celá akce bude dokončena do konce srpna.

Print Friendly, PDF & Email