Na silnici I/11 jsme začali opravu tří mostů: v Písku, Obědovicích a Kratonohách. U všech mostů dochází vlivem poškozené hydroizolace k zatékání do nosné konstrukce. Toto spolu s nízkou kvalitou použitých monolitických betonů působí postupné zhoršování stavebního stavu.

Jako první začala oprava mostu v Písku, kde již proběhlo bourání živičných vrstev a demontáž záchytného zařízení. V rámci opravy tohoto mostu došlo k úplné uzavírce silničního provozu v místě opravy. Objízdné trasy jsou vyznačeny na mapě.

Práce na mostu v Obědovicích už také běží, proběhlo bourání živičných vrstev a demontáž záchytného zařízení. Následovat bude most v Kratonohách. V Obědovicích i Kratonohách bude provoz řízen světelnou signalizací a veden bude po jedné polovině komunikace.

Rekonstrukce všech tří mostů je plánována do konce října, zhotovitelem je firma SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, za cenu 22,5 mil. Kč bez DPH.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email