Již v pondělí 17. 5. začínají stavební práce na opravě silnice I/16 v průtahu Pilníkovem. Součástí akce je také oprava 4 mostních objektů, situovaných mezi Pilníkovem a trutnovským Volanovem. Práce na opravě si vyžádají uzavírku silnice I/16, během které budou řidiči využívat značené objízdné trasy. Dokončení celé akce plánujeme na listopad letošního roku.

V průběhu akce provedeme opravu vozovky silnice I/16 v obci Pilníkov. Stávající stavebně-technický stav komunikace již nevyhovuje současné intenzitě dopravy a aktuálním požadavkům na bezpečnost silničního provozu. Vozovkové vrstvy jsou porušené, vozovka je lokálně propadlá, na komunikaci jsou vyjeté koleje, nepravidelné hrboly a trhliny. Spolu s výměnou povrchu vozovky provedeme sanační práce i opravu odvodnění komunikace. Vzhledem k nevyhovujícími stavebnímu stavu několika mostů na trase silnice I/16 také dojde k výměně a opravě nevyhovujících částí. Mosty vybavíme novou nosnou konstrukcí, izolacemi, odvodněním opěr i novým záchytným systémem. Stavební práce podstoupí mosty 16-074, 16-075, 16-076 a 16-082.

Stavební práce si vyžádají uzavírku silnice I/16 v termínu od 17. 5. do 14. 11. 2021. Objízdná trasa pro osobní dopravu povede obousměrně přes Hostinné, Rudník, Mladé Buky a Trutnov. Nákladní doprava využije trasu dále přes Vrchlabí. K zajištění místní dopravní obslužnosti budou v místě opravovaných mostů vybudována mostní provizoria.

Plánované dokončení opravy je v listopadu letošního roku. Opravu za smluvní cenu za 63,3 mil. Kč bez DPH pro ŘSD provede firma M-SILNICE.

Print Friendly, PDF & Email