Dnes zahajujeme opravu silnice I/14 ve městě Vrchlabí a obci Lánov

Stavba začíná na hranici okružní křižovatky ulice Lánovská x Nádražní ve Vrchlabí a konec úseku je na mostě přes Malé Labe v Lánově, přičemž celková délka opravovaného úseku je 2 650 m. Na trase proběhne výměna živičných vrstev s případnými sanacemi, zároveň bude pročištěno potrubí i vtokové jímky u šesti příčných stávajících propustků pod silnicí I/14.

Během oprav bude v pracovní době provoz řízen zaměstnanci stavby, mimo pracovní dobu semafory. Stavbu budou realizovat M-Silnice a její dokončení je v plánu v polovině října.

Print Friendly, PDF & Email