Ve čtvrtek 23. června jsme finálně zprovoznili stavbu, během níž došlo k odstranění úrovňového železničního přejezdu a přeložce silnice I/35 a u Ktové. Cena stavby, kterou jsme v září 2020 zahájili, činí 152 mil bez DPH. Zhotovitelem je společnost  M – SILNICE a.s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Stavba zahrnuje zhotovení hlavní trasy o délce 1018 metrů, mimo, okružní křižovatku s vjezdem do obce Ktová a souběžnou místní komunikací, opěrnou zeď o délce 150 metrů a protihlukovou stěnu. Trať je nad silnicí vedena po novém ocelovém příhradovém mostu s rozpětím 48 metrů. Z důvodu zklidnění dopravy je před obcí Ktová vybudována okružní křižovatka, která je navržena jako čtyřramenná s průměrem 40 m. V blízkosti okružní křižovatky jsou umístěny zálivy pro autobusové zastávky, ke kterým je v rámci stavby zřízen přístup po nových chodnících. Od okružní křižovatky směrem do Ktové je v délce 130 m vrstva nízkohlučné živičné vozovky, která ve spojení s protihlukovou clonou sníží vliv dopravy na okolní zástavbu. Celý prostor okružní křižovatky a zastávek je osvětlen veřejným osvětlením. Přeložka silnici I/35 v daném úseku je navržena tak, aby odstranila dvě zásadní nehodová místa – prudké stoupání v protisměrných obloucích a úrovňové křížení se železniční tratí.

Print Friendly, PDF & Email