Práce na MÚK Rádelský mlýn finišují

Práce na MÚK Rádelský mlýn finišují

Na stavbě mimoúrovňové křižovatky Rádelský mlýn pokračují betonářské práce na mostních římsách, zemní a kamenické práce a připravuje se pokládka asfaltových vrstev, Podle upraveného harmonogramu počítáme se zprovozněním stavby na konci letošního...
Rekonstrukce mostu v Doubí u Liberce

Rekonstrukce mostu v Doubí u Liberce

V těchto dnech se na novém mostě na silnici I/35 v Doubí u Liberce (ev. č. 35-029..2) dokončují římsy a osazují se mostní závěry. Most bude zprovozněn letos na podzim. Rekonstrukce mostu začala v polovině dubna letošního roku demolicí starého nevyhovujícího mostu....